ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ในวันที่ 11  เมษายน 2556  ณ วัดมัชฉิมวิทยาราม (วัดบ้านลาน) .......ชมการละเล่นพื้นเมือง แข่งขันชิงรางวัลโดยผู้สูงอายุ อาทิ การร้องเพลง ปิดตาตีหม้อ

     ขอเชิญร่วมชมและเป็นแรงใจแก่นักกีฬา เนื่องในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลานคัพ ครั้งที่ 14 / 2556 และกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่น 35 ปี ขึ้นไป  ตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม - 10 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาน
   ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น วันที่  20 - 21  กุมภาพันธ์ 2556     
   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญกุ้มข่าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้้านไผ่....ชมขบวนแห่ตระการตาของตำบลต่าง ๆ ประกวดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย..

   อบต.บ้านลานขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ที่ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

          ภาษีป้าย             ยื่นแบบและชำระภาษี  เดือน  มกราคม - มีนาคม  ของทุกปี

          ภาษีบำรุงท้องที่   ยื่นแบบชำระภาษี        เดือน  มกราคม- เมษายน  ของทุกปี

          ภาษีโรงเรือนแและที่ดิน  ยื่นแบบชำระภาษี  เดือน  มกราคม - เมษายน  ของทุกปี 
    
          รายละเอียดคลิกที่นี่ ......หรือสอบถามโทรศัพท์  043-454464
         

             

 

  

 

Visitors: 41,119