หินลาดอ่างศิลา

หินลาดอ่างศิลา ตั้งอยู่ในบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาน  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์ศรีโสภาอ่างศิลาธรรมสถาน บ้านดอนเงิน โดยเป็นแอ่งน้ำขนาดกลางหลายแอ่งกระจายอยู่ทั่วไป

Visitors: 73,447