สถานที่ท่องเที่ยวตำบลบ้านลาน

 


  • 40110-4-1.jpg
    จิตรกรรมฝาผนังบ้านลาน เป็นภาพวาดอันวิจิตรงดงาม ที่อยู่วัดมัชฌิมวิทยาราม หมู่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ผู้รับผิดชอบพระครูโชติธรรมสาร เจ้าคณะตำบลบ้านลานกิจกรรมท...

  • sira1.jpg
    หินลาดอ่างศิลา ตั้งอยู่ในบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์ศรีโสภาอ่างศิลาธรรมสถาน บ้านดอนเงิน โดยเป็นแอ่งน้ำขนาดกลางหลายแอ่งกระจ...

  • จิตกรรมฝาผนังวัดบ้านลาน
Visitors: 73,450