งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖

อบต.บ้านลาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เพื่อขอขมาและขอบพระคุณพระแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงชีวิต
Visitors: 50,407