๕ ธันวามหาราช

                                                                               

                                                                            

ฑีฆายุโก  โหตุ มหาราชา
๕ ธันวามหาราช

   ทรงพระเจริญ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   
   ข้าฯ พระพุทธเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน                   
                                                                                       

   

                                                                                 เข้าสู่หน้าหลัก / ลงนามถวายพระพร

Visitors: 50,433