ประเพณีลอยกระทง

อบต.บ้านลาน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อระลึกถึงคุณค่าแห่งสายน้ำ
Visitors: 77,151