อบรมคุณธรรมจริธรรมผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านลาน

อบต.บ้านลานจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านลาน เมื่อวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดจอมศรี บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๒ ต.บ้านลาน และ วัดป่าสามัคคีธรรม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 77,151