ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

งานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลบ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดมัชฌิมวิทยาราม
Visitors: 77,151