ค่ายแกนนำเยาวชนต้นกล้า สู้ปัญหาสิ่งเลวร้าย

โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.บ้านลาน กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 50,433