ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านลาน

ได้แก่ การทำผ้าไหม กระติ๊บข้าว เสื่อกก  

ซึ้งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างมาก


Visitors: 51,652