ประวัติตำบล

 

          ในอดีตที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสองร้อยปี  เดิมบริเวณอันเป็นที่ตั้งตำบลบ้านลานอยู่ในขณะนี้เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดได้มีผู้คนอพยพเข้ามาจับจองที่ทำกิน  ทำสวนอยู่รวมกันกลายเป็นหมู่บ้านเลยพากันตั้งชื่อว่า “บ้านโนนลาน”  เพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะมาทำลานนวดข้าวรวมกันเป็นหมู่ๆเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากบริเวณนี้มีเสือลายพาดกลอนมาจับเอาสัตว์เลี้ยงไปกินอยู่เสมอ      ครั้นนานเข้าผู้คนก็มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน  ต่อมาได้เกิดโรคระบาด (โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ)  ขึ้นที่บ้านโนนลาน ผู้คนล้มตายกันมากเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องอพยพหนีกันมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านลานอยู่ทุกวันนี้   บางครอบครัวได้โยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ที่ทางทิศตะวันออกบ้านโนนลาน ประมาณ  1  กิโลเมตร  เรียกว่า   “บ้านดอนโกทา”  ปัจจุบันนี้เป็นบ้านร้างไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งย้ายไปตั้งทางทิศเหนือชื่อบ้านว่า“บ้านลิงส่อง” ปัจจุบันคือบ้านหินตั้งนั่นเอง  และอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพไปทางทิศตะวันออกห่างออกไปรวม  3  กิโลเมตร  ไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่  คือ บ้านกุดเชือกในปัจจุบันนี้   

           เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณอันเป็นที่อยู่ของบ้านลานในขณะนี้แล้ว ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมกันใจพัฒนาบ้านเรือนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นและเปลี่ยนชื่อบ้านโดยคงชื่อเดิมไว้เพียงแต่ตัดคำว่าโนนออกไปเป็น 

“บ้านลาน”   จนมาถึงปัจจุบัน

Visitors: 49,683