ผู้บริหาร

 

   

 

   
                                                       

         นายเสวก  ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

                                                                  
         
   
นายศุภชัย   สีเนย์
รองนายก อบต.
 
 นายสมชัย  ไสยะวงษา

รองนายก อบต.
 
         
         
    นางสาริศา  ลารังสิต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   

                          

Visitors: 51,757