ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1

โดย: tar [IP: 223.206.247.xxx]
เมื่อ: 2016-09-04 22:25:57
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

2 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ .พศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

9 ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน

10 ความรู้ด้านงานเลขานุการ

11 ความรู้เรื่อง การจัดร่างหนังสือเอกสารโต้ตอบ

12 การเขียนและการประเมินโครงการ

13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

http://xn----uwf5ciolcb2b3av4fub0dr8ap65a.blogspot.com/2016/08/blog-post_26.html

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,191