(++แชร์แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย+) อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด ฝากด้วยครับ

โดย: tarrich [IP: 202.29.210.xxx]
เมื่อ: 2016-11-08 15:31:19
แนวข้อสอบ อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา

3 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

4 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

6 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

7 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย

10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ 2543

11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

12 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

13 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

http://x--z.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,188