อบรม "แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตการออกคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

โดย: yotathaitraining [IP: 223.205.182.xxx]
เมื่อ: 2013-03-21 09:31:21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยขอเชิญสมัครอบรมเชิงวิชาการ " “แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร”รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่นค่าลงทะเบียน ภาคราชการ ภาคเอกชน 3 วัน 2,700 บาทคลิกดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/home/lawpหรือ โทรสมัครที่ เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,191