[DOWNLOAD]คู่มือสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.NEW

โดย: ผู้ให้ [IP: 49.228.91.xxx]
เมื่อ: 2017-04-21 09:41:08
#สรุปแนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ที่ออกบ่อย((NEW))

#หนังสือสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. คัดกรองมาอย่างดี((BEST))

#แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. อัพเดทใหม่ 2560((HOT))#แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

รายละเอียดวิชาที่ออกสอบ

1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม

2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547

3 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548

4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542

6 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545

8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

10 ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต

11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1

12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2

13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3

MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ

#แนวข้อสอบ นายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. มี 4 แบบ

สั่งซื้อแบบไฟล์ PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน

สั่งซื้อแบบหนังสือ +699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

สั่งซื้อแบบหนังสือ +1,500 (mp3 บรรยายเสียงทุกหัวข้อ) ได้รับภายใน 1-3 วัน

สั่งซื้อแบบหนังสือ+ DVD 2,500 (ชุดติววิดีโอภาพ) ได้รับภายใน 1-3 วัน***สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. ประจำปี2560*** ได้ที่นาย อธิวัฒน์ บุราณรัตน์

โทร:099-073-4004

Line: 0990734004ติดตามข่าวสารสอบงานราชการได้ที่

www.แจกแนวข้อสอบ.comผลงานความสำเร็จของลูกค้า

ร้านจำหน่ายหนังสือสอบราชการออนไลน์ www.แจกแนวข้อสอบ.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย+รวมแนวข้อสอบราชการ,+แนวข้อสอบราชการ,+เปิดสอบงานราชการ,

+แนวข้อสอบงานราชการ ,+เตรียมสอบงานราชการ,+หนังสืองานราชการ,

+เปิดสอบราชการ2560, +คู่มือสอบสอบงานราชการ, +แนวข้อสอบราชการ2560, +เตรียมสอบราชการ2560

#แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

เจาะลึก!! ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย เนื้อหาสรุปชัดเจน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,189