โหลดแนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

โดย: ออ [IP: 223.206.246.xxx]
เมื่อ: 2017-05-18 22:00:59
โหลดแนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชนฝากเว็บไซต์ด้วยนะค่ะhttp://xn--12cby7cghk4dc8ah3a2bb0elc2xrc1di.blogspot.com/2017/05/70.html1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

2. แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐

4. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

5. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุชนเช่นประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน

6. โครงสร้างธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2560-2564

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

9. ถาม – ตอบ ยุทธศาสตร์กรการพัฒนาชุมชน

10. การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนรวม

11. บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน

12. แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

13. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

14. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

15. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

16. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

17. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

1. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยลการลงมติเลือกภายในกี่วัน

ก. 30 วัน

ข. 45 วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

จ. 120 วัน2. กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion : OVC ครั้งแรกในปีใด

ก. 2545

ข. 2549

ค. 2552

ง. 2555

จ. 25573. ทฤษฎีใดมีแนวคิดว่า ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย แต่จะเปลี่ยนแปลสังคมไปสู่สังคมที่ดีกว่า

ก. ทฤษฎีความขัดแย้ง

ข. ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม

ค. ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่

ง. ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพา

จ. ผิดทุกข้อ4. IPA คือ (Internal Performance Agreement) การดำเนินงานต้องบรรลุเป้าหมายอะไร

ก. การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และแผนปฏิบัติราชการ

ข. ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ค. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

ง. ถูกทุกข้อ

จ. ผิดทุกข้อ5. การพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด

ก. อังกฤษ

ข. ฝรั่งเศส

ค. ญี่ปุ่น

ง. สหรัฐอเมริกา

จ. สเปน6. องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ข้อใดสำคัญที่สุด

ก. สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ข. คนในชุมชน

ค. กระบวนการพัฒนาชุมชน

ง. นักพัฒนาชุมชน

จ. ผิดทุกข้อ7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) กำหนดไว้ต้องยื่นภายในวันที่เท่าใด

ก. วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

ข. วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ค. วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

ง. วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

จ. วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี8. ลักษณะของ โลโก้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอย่างไร

ก. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่บนรูปบ้าน

ข. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ใต้รูปบ้าน

ค. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านซ้ายของรูปบ้าน

ง. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านขวาของรูปบ้าน

จ. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ตรงกลางของรูปบ้าน9. พลังการพัฒนาชุมชน ข้อใดไม่ใช่

ก. พลังความคิด เกิดจากกระบวนการเรียนรู้

ข. พลังการกระทำ เกิดจากกระบวนการรวมกลุ่ม

ค. พลังจิตสำนึกต่อส่วนรวม เกิดจากกระบวนการอาสาสมัคร

ง. พลังความร่วมมือ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

จ. ทุกข้อ คือพลังการพัฒนาชุมชน10. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยการ “กระตุ้น” ให้ดำเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชนของพัฒนากร เป็นบทบาทการปฏิบัติงานของพัฒนากรในส่วนใด

ก. การส่งเสริม

ข. การสนับสนุน

ค. การวางแผน

ง. การดำเนินการ

จ. ผิดทุกข้อ#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน

#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

#รวมเก็งแนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน

สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้

Line ID : bowei2517

Tel :0921508652

E-Mail : bowei2559@gmail.com1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง

**ช่องทางการชำระเงิน**

ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน

ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์

ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์

2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่

พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)

แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)แนวข้อสอบทุกตำแหน่งทุกหน่วยงาน"คลิ๊ก!!"

http://xn--12cby7cghk4dc8ah3a2bb0elc2xrc1di.blogspot.com/


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,189