สาเหตุสำคัญของโรคติดการพนัน

โดย: สาเหตุสำคัญของโรคติดการพนัน [IP: 27.116.62.xxx]
เมื่อ: 2013-07-02 11:32:18
สาเหตุสำคัญของโรคติดการพนันสาเหตุสำคัญของโรคติดการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ติดการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet มักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมร่วมด้วยสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เล่นการพนัน เช่น ในครอบครัวมีผู้ที่เล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet หรือคนในย่านชุมชน เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูงอื่นๆ มักจะถูกสิ่งแวดล้อมดังกล่าวชักจูงให้การเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet ได้ง่ายขึ้นจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ทั้งจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสารเฉพาะกลุ่มกีฬาและมีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือเกมส์การเล่นของแต่ละทีมพร้อมทั้งอาจมีการทำนายแนวโน้มผลการแข่งขันมีส่วนยั่วยุให้คนที่มีแนวโน้มจะการเล่นพนันคาสิโนออนไลน์จากเว็บพนัน Gclub ที่ฝั่งกัมพูชา Holiday Palace หรือ Sbobet อยู่แล้ว


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,191