โยธาไทย ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ที่ ขอนแก่น

โดย: โยธาไทย [IP: 49.49.173.xxx]
เมื่อ: 2013-09-30 13:14:37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

จัดอบรมเชิงวิชาการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 39 ขอนแก่น หลักเกณฑ์ใหม่ตามมติ ครม 2555

จัดที่ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

วิทยากร

อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556

ค่าลงทะเบียน 5 วัน 4,500 บาท

โทรสมัครที่ เปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788คลิกดูรายละเอียดได้ที่

http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2556

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,182