รับทำเฟือง เฟืองโซ่ เฟืองทุกชนิด รับกลึงงาน CNC LATE ทุกชนิด

โดย: KED [IP: 125.24.113.xxx]
เมื่อ: 2013-11-01 14:11:27
รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

VC Control Matic Co.,Ltd.

Tel:02-2124353

M:081-8605669

Fax:02-2127020

E-mail: vcmachinegear@yahoo.co.th

www.vccontrolmatic.com

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

VC Control Matic Co.,Ltd.

Tel:02-2124353

M:081-8605669

Fax:02-2127020

E-mail: vcmachinegear@yahoo.co.th

www.vccontrolmatic.com

E-MAIL : VCCONTROLMATIC@GMAIL.COM

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับกลึงงาน CNC โรงกลึงCNC กลึงงาน CNC รับจ้างกลึงCNC CNC Lathe

รับทำ เฟือง เฟืองโซ่ กัด กลึง ทุกชนิด

รับทำ เฟือง เฟืองโซ่ กัด กลึง ทุกชนิด

รับทำ เฟือง เฟืองโซ่ กัด กลึง ทุกชนิด

VC Control Matic Co.,Ltd.

Tel:02-2124353

M:081-8605669

Fax:02-2127020

E-mail: vcmachinegear@yahoo.co.th

www.vccontrolmatic.com

E-MAIL : VCCONTROLMATIC@GMAIL.COM


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,188