ประวัติตำบลบ้านลาน

 

แต่เดิมแต่ก่อนนั้น บริเวณที่ตั้งตำบลบ้านลาน เดิมอยู่เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดได้มีผู้คนอพยพเข้ามาจับจองที่ทำกิน ทำสวนอยู่รวมกันกลายเป็นหมู่บ้านเลยพากันตั้งชื่อว่า "บ้านโนนลาน" เพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะมาทำลานนวดข้าวรวมกันเป็นหมู่ๆเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากบริเวณนี้มีเสือลายพาดกลอนมาจับเอาสัตว์เลี้ยงไปกินอยู่เสมอ

ครั้นนานเข้าผู้คนก็มากขึ้นเรื่อยๆ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน ต่อมาได้เกิดโรคระบาด (โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ) ขึ้นที่บ้านโนนลาน ผู้คนล้มตายกันมากเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องอพยพหนีกันมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านลานอยู่ทุกวันนี้  บางครอบครัวได้โยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ที่ทางทิศตะวันออกบ้านโนนลาน ประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกว่า "บ้านดอนโกทา" ปัจจุบันนี้เป็นบ้านร้างไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งย้ายไปตั้งทางทิศเหนือชื่อบ้านว่า "บ้านลิงส่อง" ปัจจุบันคือบ้านหินตั้งนั่นเอง และอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพไปทางทิศตะวันออกห่างออกไปรวม 3 กิโลเมตร ไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ คือ บ้านกุดเชือกในปัจจุบันนี้  

เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณอันเป็นที่อยู่ของบ้านลานในขณะนี้แล้ว ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมกันใจพัฒนาบ้านเรือนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นและเปลี่ยนชื่อบ้านโดยคงชื่อเดิมไว้เพียงแต่ตัดคำว่าโนนออกไป                                                                                                   เป็น "บ้านลาน" จนมาถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดตั้งตำบลบ้านลาน มีประชาชนอพยพมาจากอำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ให้จัดตั้ง สภาตำบลบ้านลาน ปกครองในพื้นที่ตำบลบ้านลานทั้งตำบล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลบ้านลาน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จนถึงปัจจุบันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลานทั้งตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านสร้างแป้น
 • หมู่ 2 บ้านผักหวาน 
 • หมู่ 3 บ้านดอนนาแพง 
 • หมู่ 4 บ้านลาน 
 • หมู่ 5 บ้านลาน 
 • หมู่ 6 บ้านลาน
 • หมู่ 7 บ้านโนนสว่างสันติ
 • หมู่ 8 บ้านดอนเงิน 
 • หมู่ 9 บ้านขามป้อม 
 • หมู่10 บ้านกุดเชือก 
 • หมู่11 บ้านกุดเชือก 
 • หมู่12 บ้านสร้างแป้น 
 • หมู่13 บ้านหนองค้อ
 • หมู่14 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่15 บ้านวังแสง
 • หมู่16 บ้านหัวนา

 

 

 

 

 

 

Visitors: 77,165