การชำระภาษีท้องถิ่น

 เสียภาษีตามกำหนด
ท่านจะหมดความกังวล

อบต.จะคืนท่านอีกหน
ในรูปผลของการพัฒนา

Visitors: 77,168