กีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2555

อบต.บ้านลาน ร่วมกับ อบต.ในเขตพื้นที่ร่วมกันจัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงาน เจ้าหน้าที่
Visitors: 71,873